Monitory skażeń

Monitory skażeń

Przeznaczenie:

Monitor skażeń radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma. Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach: * Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa * cps, skażenie radioaktywnymi izotopami beta * µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania X i gamma.

Zastosowanie:

 • wykrywanie źródeł radioaktywnych na przejściach granicznych
 • kontrolowanie terenu po awariach jądrowych, pożarach i katastrofach transportowych
 • kontrola osłon przed promieniowaniem rentgenowskim X i gamma w medycynie i przy defektoskopii izotopowej kontrola powierzchniowych skażeń

Dane techniczne:

 • detektor: okienkowy licznik Geigera – Müllera

 • zakresy pomiarowe: moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2 częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps.

 • zakres energetyczny pomiaru: dla X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, ±30% od 20 keV przy otwartej przesłonie (w odniesieniu do Cs-137) promieniowanie beta: powyżej 100keV promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV

 • podstawowy błąd pomiaru promieniowania X i gamma: nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137) promieniowania alfa i beta: < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)

 • zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4x1.2V, 2Ah

 • czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz

 • warunki klimatyczne: -temperatura -10°C do 40°C -wilgotność względna do 80% przy 30°

 • wymiary: 100mm x 170mm x 85mm (z uchwytem

 

Funkcje dodatkowe:

 

 • ułatwiająca wykrywanie i lokalizację źródła radioaktywnego
 • odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego
 • uśredniania wyniku pomiaru
 • współpraca z komputerem PC – przesyłanie wyników pomiaru
 • zbierania wyników pomiaru w pamięci przyrządu ( opcja )
 • sygnalizujące przekroczenie zakresu pomiarowego, ustawionego progu alarmu, podwyższonego poziomu promieniowania, niskie napięcie zasilania, zakończenie czasu ładowania akumulatorków

Cena Detaliczna:

Od 3700 PLN netto

 

Oferujemy również

Wzorcowanie urządzenia przez laboratorium wzorcujące akredytowane w PCA

 

Kontakt

Pomorskie Centrum Radiologii

Podmiot odpowiedzialny

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o
Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
Budynek B 
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Dane firmy:

KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


Ko
ntakt
Infolinia: 58 380 44 45 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.