Przygotowanie wniosków do PAA

Przygotowanie wniosków do PAA

Przygotowujemy lub pomagamy w przygotowaniu wniosków do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczących uzyskania zezwoleń:

 • wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
 • zgłoszenia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlegającej obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia
 • deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego z takiego państwa
 • deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
 • sprawozdania po zakończonym roku kalendarzowym, dotyczącego wykazu posiadanych źródeł promieniotwórczych
 • przygotowanie sprawozdania z transportu źródeł promieniotwórczych

Prowadzenie dokumentacji Radiologicznej Klienta w zakresie:

 • przygotowywanie dokumentacji do czynności odbioru urządzeń i źródeł promieniowania jonizującego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją źródeł promieniowania jonizującego
 • opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek
 • identyfikacja obszaru kontrolowanego i nadzorowanego wraz z pełną dokumentacją personelu narażonego na promieniowanie jonizujące
 • przygotowanie w imieniu Klienta danych do PAA do utworzenia paszportu dozymetrycznego dla pracownika pracującego w narażeniu na promieniowanie jonizujące w obszarze kontrolowanym lub obszarze nadzorowanym
 • pomoc Klientowi lub opracowanie programu zapewnienia jakości dla działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas usług udzielą Państwu nasi konsultanci.

  Kontakt

  Pomorskie Centrum Radiologii

  Podmiot odpowiedzialny

  GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o
  Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
  Budynek B 
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk

  Dane firmy:

  KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


  Ko
  ntakt
  Infolinia: 58 380 44 45 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

   

  Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.