Przeznaczenie

 

monitor skażeń radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma. Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach: * Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa * cps, skażenie radioaktywnymi izotopami beta * µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania X i gamma.

Zastosowanie

 

wykrywanie i pomiar skażeń powierzchniowych nuklidami alfa, beta lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach izotopowych


wykrywanie źródeł radioaktywnych na przejściach granicznych

kontrolowanie terenu po awariach jądrowych, pożarach
i katastrofach transportowych

kontrola osłon przed promieniowaniem rentgenowskim X i 
gamma w medycynie i przy defektoskopii izotopowej

kontrola powierzchniowych skażeń radioaktywnych

Funkcje dodatkowe

 

 

ułatwiająca wykrywanie i lokalizację źródła radioaktywnego

 

odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego

 

uśredniania wyniku pomiaru

 

współpraca z komputerem PC - przesyłanie wyników pomiaru

 

zbierania wyników pomiaru w pamięci przyrządu ( opcja )

 

sygnalizujące przekroczenie zakresu pomiarowego, ustawionego progu alarmu, podwyższonego poziomu promieniowania, niskie napięcie zasilania, zakończenie czasu ładowania akumulatorków

 

Dane techniczne

 

  • detektor: okienkowy licznik Geigera - Müllera

  • zakresy pomiarowe: moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2 częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps.

  • zakres energetyczny pomiaru: dla X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, ±30% od 20 keV przy otwartej przesłonie (w odniesieniu do Cs-137) promieniowanie beta: powyżej 100keV promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV

  • podstawowy błąd pomiaru promieniowania X i gamma: nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137) promieniowania alfa i beta: < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)

  • zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4x1.2V, 2Ah

  • czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz

  • warunki klimatyczne: -temperatura -10°C do 40°C -wilgotność względna do 80% przy 30°

  • wymiary: 100mm x 170mm x 85mm (z uchwytem)

 

 

MONITORY SKAŻEŃ

Cena detaliczna:

od 3700,00 PLN netto

Atest CLOR

Zamówienia

Dowiedz się więcej

Zamów i negocjuj cenę

Oferujemy również:

 

wzorcowanie urządzenia przez laboratorium wzorcujące akredytowane w PCA

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas produktów udzielą Państwu nasi konsultanci.

Skontaktuj się z nami

 

Pomorskie Centrum Radiologii

Podmiot odpowiedzialny

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy:

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 957 107 47 17

Kontakt

 

 Infolinia: 58 380 44 45 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.

 Infolinia: 58 380 44 45