Przygotowujemy lub pomagamy w przygotowaniu wniosków do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczących uzyskania zezwoleń:

 

 • wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

 

 • zgłoszenia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlegającej obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia

 

 • deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego z takiego państwa

 

 • deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 • sprawozdania po zakończonym roku kalendarzowym, dotyczącego wykazu posiadanych źródeł promieniotwórczych

 

 • przygotowanie sprawozdania z transportu źródeł promieniotwórczych

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW DO PAA

Prowadzenie dokumentacji Radiologicznej Klienta w zakresie:

 

 • przygotowywanie dokumentacji do czynności odbioru urządzeń i źródeł promieniowania jonizującego

 

 • prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją źródeł promieniowania jonizującego

 

 • opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek

 

 • identyfikacja obszaru kontrolowanego i nadzorowanego wraz z pełną dokumentacją personelu narażonego na promieniowanie jonizujące

 

 • przygotowanie w imieniu Klienta danych do PAA do utworzenia paszportu dozymetrycznego dla pracownika pracującego w narażeniu na promieniowanie jonizujące w obszarze kontrolowanym lub obszarze nadzorowanym 

 

 • pomoc Klientowi lub opracowanie programu zapewnienia jakości dla działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas usług udzielą Państwu nasi konsultanci.

Skontaktuj się z nami

 

Pomorskie Centrum Radiologii

Podmiot odpowiedzialny

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy:

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 957 107 47 17

Kontakt

 

 Infolinia: 58 380 44 45 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.

 Infolinia: 58 380 44 45